проектиране на сградиконструкции
БългарскиEnglish
::. Изпълнени проекти от 2013 година
1. Инженерни съоръжения;

2. Едноетажна пристройка към съществуваща офис – сграда с магазин и кафене в УПИ I, кв.6а НПЗ Военна рампа – запад, р-н „Надежда” – СО - “Джотто дизайн” ЕООД – арх.Г.Джотолов;

3. Жилищна сграда и гаражи в УПИ – XXIV – 1083, кв.38, м.”с.Владая и в.з.Владая”, общ.Витоша, гр.София - “Джотто дизайн” ЕООД – арх.Г.Джотолов;

4. Приют за безстопанствени животни – кучета в УПИ II, р-н 94 по кадастрална карта на град Видин - “Джотто дизайн” ЕООД – арх.Г.Джотолов;

5. Сграда със смесено предназначение и с допълващо застрояване в УПИ V-589, кв.261, м.”Павлово-Бъкстон”, общ.Витоша, гр.София - “Джотто дизайн” ЕООД – арх.Г.Джотолов;

6. Преустройство на част от Еднофамилна жилищна сграда – къща 1, УПИ XIX-3199, кв.10а, поземлен имот с идентификатор 55419.6702.3199, с.Панчарево, р-н „Панчарево”, в.з.Косанин дол, м.”Ширините”, гр.София – арх.А.Дикльовска;

7. Изграждане на капандура на таванско помещение №6 и №7 в гр.София, бул.”Ситняково” №50, бл.2, вх.Б – „Глобал дизайн” ЕООД - арх.Хр.Венков;

8. Генерален план и идеен проект за една жилищна единица в УПИ XII 523,524,872, кв.207В, м.”ж.к. Гърдова глава”, гр.София - “Джотто дизайн” ЕООД – арх.Г.Джотолов;

9. Конструктивни становища;

10. Консултантски услуги.

обратно горе
 
::. През годините
»   2013
»   2012
»   2011
»   2010
»   2009
»   2008
»   2007
»   2006
»   2005
»   2004
»   2003
»   1995-2002

Начало | За нас | Услуги | Проекти | Контакти
© Конструкции ЕООД 2003 - 2013. Всички права запазени!

Koнструкции ЕООД - проектиране на сгради

Valid XHTML 1.0 Transitional