проектиране на сградиконструкции
БългарскиEnglish
::. Изпълнени проекти от 2009 година

1. Реконструкция и рехабилитация на Крайдунавски парк гр. Видин-втора част - Младежка сцена – “ДжотоДизайн” ЕООД

2. Проект за ремонт и реконструкция на съществуваща сграда на бивше спортно училище в “Комплекс за социални услуги за деца и семейства” и “Дневен център за деца с увреждания, център за социална рехабилитация и интеграция и офис - помещение за съюз на инвали

3. Цех за дървени изделия, Сушилня, Котелно и Администрация в ПИ № 0151168, с.Гурмазово, м.” Новините”,общ.Божурище - арх.Р.Петкова

4. Реконструкция, модернизация и експлоатация на инсталация за резервно и аварийно електрозахранване в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, 1606 София, бул.”Тотлебен” №21 – “VILEX”LTD

5. Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на “Столична община” –депо за неопасни отпадъци “Садината” – Приемна зона – гараж – навес – арх.Хр.Венков

6. Нови преместваеми обекти – ПАВИЛИОНИ за търговия със стоки и услуги, УПИ І, кв. 66, м. „Христо Смирненски – Слатина” по плана на гр. София – арх.П.Гичева и арх.А.Дикльовска

7. Еднофамилни сгради

8. Инженерни съоръжения

обратно горе
 
::. През годините
»   2013
»   2012
»   2011
»   2010
»   2009
»   2008
»   2007
»   2006
»   2005
»   2004
»   2003
»   1995-2002

Начало | За нас | Услуги | Проекти | Контакти
© Конструкции ЕООД 2003 - 2013. Всички права запазени!

Koнструкции ЕООД - проектиране на сгради

Valid XHTML 1.0 Transitional