проектиране на сградиконструкции
БългарскиEnglish
::. Изпълнени проекти от 2008 година
1. ПСОВ – гр.Ардино, общ.Кърджали - С.М.В.Е. ООД

2. ПСОВ – с.Бял извор - С.М.В.Е. ООД

3. Жилищна сграда в УПИ VІІ 82, кв.26, с.Дуранкулак, общ.Шабла-арх.Джотолов

4. Триетажна жилищно – търговска сграда в УПИ V - 165, кв.84, ж.к - с “Гео Милев”, бул.”Панония”, гр.Видин - арх.Джотолов

5. Жилищна сграда в УПИ ІІ - 729, кв.26, в.з.”Симеоново - Драгалевци”, гр.София - арх.Джотолов


6. Жилищен комплекс с магазини, офиси, фитнес - център и подземни гаражи -УПИ Х - 1799 и ХІ - 1799, кв.74, м.”Витоша - ВЕЦ-Симеоново”, гр.София -арх.Г.Милушева

7. Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи в УПИ ІІ - 419, кв.99, гр.Русе -арх.Г.Милушева

8. Изложбена зала - гр.Кубрат - арх.Г.Милушева

9. Жилищна сграда в УПИ Х 2, кв.2 по плана на гр.София, м.в.з.”Беловодски път” -арх.Ив.Стойчев

10. Жилищна сграда в УПИ VІ - 577, кв.87, с.Ковачевци, общ Перник -арх.Ив.Стойчев


11. Сграда със смесено предназнач. - магазини за пром. стоки,общежитие,кафе - а-в, банков салон,магазин за хр. ст.,фриз. салон, еврофутбол,подз. гаражи,аптека,магазин за циг. и алк. в УПИ І - 4160,кв.272, м.”Студ. град”, гр. София - К.Серафимова

12. Сграда със смесено предназначение - офис, жилищни апартаменти в УПИ V -4160, кв.272, м.”Студентски град”, гр.София - арх.Кр.Серафимова

13. Двуетажна жилищна сграда в УПИ ІІ - 51, кв.20, с.Иново, общ.Видин -арх.Л.Керанов

14. Авариен ремонт на покрив на павилион за хранителни стоки на пазар “Хладилника”, гр.София - арх П.Гичева

15. Жилищна сграда на Богдан Василев, в.з.”Бистрица”в УПИ V - 1936, кв.6 -арх.П.Гичева

16. Надстройка на жилищна сграда и пристройка-гараж в УПИ Х - 133, кв.34,м.”кв.Симеоново”, гр.София - арх.Р.Петкова

17. Жилищна сграда - преустройство на съществуващо подпокривно пространство /таван/ в жилище в УПИ VІІ 330, кв.34Д, к - с “Ботевградско шосе”, гр.София -арх.Р.Петкова

18. Хотел с ресторант в имот 000646, землището на с.Марикостиново, общ.Петрич -арх.С.Танушева

19. Вилен комплекс в с.Владая - арх.Т.Златарева

20. Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI - 385, V - 386, VI-384, кв 38, гр.Брезово, общ.Пловдив - арх. А.Ангелов

21. Съоръжения на "Космо България Мобайл" ЕАД

обратно горе
 
::. През годините
»   2013
»   2012
»   2011
»   2010
»   2009
»   2008
»   2007
»   2006
»   2005
»   2004
»   2003
»   1995-2002

Начало | За нас | Услуги | Проекти | Контакти
© Конструкции ЕООД 2003 - 2013. Всички права запазени!

Koнструкции ЕООД - проектиране на сгради

Valid XHTML 1.0 Transitional